Paleta kolorów RAL

PALETA KOLORÓW RAL

Wzornik zawiera kolory zbliżone do klasyfikacji wg RAL.
Obraz na monitorze ani wydruk nie są jednak w stanie odzwierciedlić rzeczywistych barw.
W celu dokładnego sprecyzowania koloru niezbędne jest posłużenie się oryginalnym wzornikiem.